تهران گردی

شما در اینجا هستید: صفحه اصلی

آمار بازدید سایت
جشنواره شکوفا
 
مجموعه جشنواره های شمسه
مجموعه جشنواره های شمسه
یادداشت

امروز همه جوانان ما، پیروان ما، دانشجویان ما، روحانیون ما، بزرگان ما و کوچکان ما فهمیدند که سعادتشان در این است که اسلام را با بصیرت و روشن بینی و با خردمندی بفهمند و آن را به کار گیرند تا بتوانند از دشمنی ها کم کنند و این همان بسیج است؛ حقیقت بسیج یعنی این.

موزیک